Kullanım Şartları

Bu web sitesini kullanmadan önce ‘kullanım şartları’ prosedürlerini okuyunuz. www.edgers.com.tr web adresini kullandığınızda, üye olduğunuzda veya erişim sağladığınızda kullanım şartlarını kabul etmiş olarak sayılırsınız. Kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayınız ve siteden çıkış yapınız.

Web sitede yer alan metin, prosedür, resim, video vb. içerikleri onaylamıyor veya kabul etmiyorsanız lütfen siteden ayrılınız. 

Edgers.com.tr sitesi, Edgers tarafından yönetilmektedir ve bundan sonra “web site” olarak anılacaktır. www.edgers.com.tr kullanıcıları, ziyaretçileri, müşterileri (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacaktır) sitede sunulan hizmetleri kullanırken ve veri paylaşımında bulunurken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, yasalar önünde imza yetkisine sahip olduğunuza, sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve sözleşme şartlarına bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu “Kullanım Şartları” sözleşmesi taraflara sözleşme konusu, kapsamı ve amaçları doğrultusunda web site ile ilgili hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Sözleşmeyi kabul eden site kullanıcıları, aşağıda söz edilen hak, yükümlülük ve talepleri eksiksiz ve zamanında gerçekleştireceklerini kabul ve beyan ederler.

Edgers ve kullanıcı, “Kullanım Şartları” sözleşmesinde “taraf” veya “taraflar” olarak adlandırılacaktır.

Kayıt Ve Güvenlik

Web sitesine kayıt olan kullanıcılar, üyelik oluştururken ad soy ad, doğum tarihi, e-mail adresi, iletişim bilgileri vb. konularında doğru, eksiksiz ve tam bilgi vermelidir. Eksik veya yanlış üyeliklerde kullanıcı, web site veya Edgers iletişim kanallarıyla iletişime geçerek hatanın düzeltilmesini talep etmelidir. Üyelik/kullanıcı sözleşmesinin bilerek veya isteyerek yanlış, eksik veya hatalı doldurulması durumunda sözleşme feshedilecek ve üyelik sonlandırılacaktır.

Kullanıcı, üyelik, site ve üçüncü taraf uygulama/platformlarındaki hesap, şifre ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi durumda Edgers, hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir ve doğabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

“Edgers” markası ve logosu ve bunlara ek olarak tescilli veya tescilsiz mülkiyet hakları, markası, işletme adı, tasarımı, sloganı, patenti ve bilgileri koruma altındadır. Edgers markası tarafından oluşturulan her tür fikri mülkiyet hakkı, marka mülkiyetindedir. İlgili haklar ulusal ve uluslararası hukuk önünde koruma altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi, erişim sağlanması, üye olunması veya alışveriş yapılması vb. hizmetlerden yararlanmak fikri mülkiyet konularında hiçbir hak vermeyecektir.

Üye, Edgers web sitesinde yer alan kod, görsel, materyal veya teknik veriyi değiştiremez, sergileyemez, kopyalayamaz ve yeniden çoğaltma hakkına sahip değildir. Web sitesinin bütünü veya bir parçası herhangi bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Edgers, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde doğabilecek sorunları üyeden tazmin eder ve diğer haklarını saklı tutar.

Sorumluluklar

 1. İşbu web sitesindeki her türlü kullanım, değiştirme, silme/kaldırma vb. tasarruf yetkisi sadece Edgers.com.tr tarafından gerçekleştirilir.
 2. Web sitesi, sözleşme şartları, site ve uzantıları, satış fiyatları, hizmet kapsamı vb. konularda herhangi bir ihtara veya bildirime ihtiyaç duymadan tüm değişiklikleri yapar.
 3. Kullanıcı, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda web site üzerinden tersine mühendislik yapmayacağını, ilgili programları kullanmayacağını ve bu durumdan doğan hasarların kendi sorumluluğu altında olduğunu kabul eder. Kullanıcılar, 3. Taraf ve hukuki sonuçların getireceği zararlara karşı hak ve yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder.
 4. Edgers web sitesi, teknik arızalar haricinde kullanıcıların siteden her zaman yararlanabileceğini kabul eder.
 5. Site kullanıcılarının birbirleriyle veya üçüncü taraflarla iletişimi kendi sorumluluğundadır.
 6. Kullanıcı, sitenin herhangi bir bölümünde veya site içindeki faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı, küçük düşürücü, kişilik haklarını zedeleyici, saldırgan vb. hareketlerde bulunmayacağını kabul eder. Aksi takdirde doğabilecek sorunlar kullanıcının yükümlülüğü altındadır. Edgers, bu durumda kullanıcının üyeliğini sonlandırırken hukuki haklarını saklı tutar.

Genel Hükümler

 1. Web site kullanıcıları, web siteyi yasalara uygun şekilde sadece kişisel amaçla kullanacaktır. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü taraf üyenin hakkını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. Üçüncü kişilerin zarara uğraması sebebiyle site doğrudan veya dolaylı yoldan sorumlu tutulmayacaktır.
 2. Web sitesine, sitenin herhangi bir bölümüne veya sadece bir içeriğe önceden haber vermeksizin kullanıcıların erişimi kapatılabilir.
 3. Web sitede sunulan hizmet, ürün, içerik vb. konularda kusur veya kesinti olabilir. Edgers web sitesi bu durumlarda kullanıcılara herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.
 4. Web sitedeki bilgi ve içerikler düzenli olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak bu duruma rağmen sitedeki içerikler güncelliğini kaybedebilir. Edgers web sitesi bu durumda kullanıcılara herhangi bir garanti vermemektedir.
 5. Edgers web sitesi kötücül yazılımlara ve virüslere karşı gerekli tüm tedbirlerini almaktadır. Ancak kullanıcılar, kendi güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Olası virüs veya yazılımlarda web sitenin bir sorumluluğu olmayacaktır.
 6. Web sitede diğer platform veya internet adreslerine erişim için köprü bağlantılar kullanılabilir. Kullanıcılar bu bağlantılara tıklamakta özgür olup Edgers web sitesi, bağlantı verdiği sitelerdeki içeriklerden sorumlu tutulamaz.

Hizmet Kapsamı Ve Sözleşme Değişiklikleri

Edgers, yasalar ve yetkileri dahilinde hizmet kapsamını değiştirme ve güncelleme haklarına sahiptir ve bu konuda yetkili merciidir. Hizmet şartlarının bir bölümü veya tamamı zaman içinde değiştirilebilir. Edgers, bu konudaki haklarını saklı tutmaktadır. Bu durumda kullanıcılara bilgi vermek tamamen Edgers web sitesinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda hizmet kapsamının periyodik olarak kontrol edilmesi sorumluluğu kullanıcılara aittir. Hizmet kapsamında herhangi bir değişikliğin yapılmasıyla birlikte web sitede yer alacaktır. Yeni içeriğin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılar değiştirilen hizmet kapsamını kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

“Kullanım şartları” sözleşmesine ek olarak web sitede “Gizlilik Ve Güvenlik Politikası” yer almaktadır. İlgili politikada kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Kullanıcılar, web siteye erişimi olduğu sürece ilgili politikanın yükümlülüklerini kabul etmiş olarak sayılır.

Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirliği

İşbu sözleşmenin bir maddesi veya bir hükmü hukuken geçersiz hale geldiği takdirde sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlıkta veya sorunda, kullanıcıların sitedeki kişisel verilerine ek olarak, e-posta kayıtları, defter ve kayıt belgeleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Olası durumlarda kullanıcı, bu duruma itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan, beklenmedik şekilde gelişen ülkeyi ve ülkenin büyük bir kısmını etkileyen grev, yangın, deprem, iç savaş, patlama, seferberlik, elektrik kesintisi, internet arızası vb. olaylar ‘mücbir sebep’ olarak kabul edilecektir. Bu durumda sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflar tarafından ifa edilemez ise ilgili süre bitimine kadar herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük oluşmayacaktır. 

Tebligat

İşbu sözleşme, web site ve kullanım şartlarına bağlı bildirimler kullanıcının belirttiği e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı, belirttiği e-posta adresinin kullanımda ve açık olduğunu kabul etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcının bildirdiği e-posta adresine ilgili tebligatlar gönderilmeye devam edilecek ve kullanıcı web site tarafından gönderilen e-postaların geçerli olduğunu kabul edecektir. Yanlış, eksik veya değişen e-posta adreslerini kullanıcı 5 gün içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Edgers web sitesinin kullanımıyla ilgili doğan zararlara ilişkin sorumluluklarımız ağır ihmal ve kast ile sınırlıdır. İşbu sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda talep edilebilecek toplam tazminat bedeli öngörülebilir hasar olarak kabul edilmiştir. İnsan hayatına, yaralanmaya, sağlığına veya bedenine gelebilecek zararlarda hüküm geçerli değildir. Mücbir sebeplerde temerrüt, gecikme veya ifa etmeme gibi durumlarda web sitenin herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin ihlal ve zararlarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu “kullanım şartları” sözleşmesi yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Üye, kullanıcı ve ziyaretçiler web siteyi kullandıklarında sözleşmeyi kabul etmiş olarak sayılır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR